Aerosol Yüklemesi Nedir?

Aerosol Yüklemesi Nedir?

Aerosol yüklemesi, aerosol parçacıklarının kütle konsantrasyonu ile ölçülen toz duman ve pus gibi soluduğumuz havadaki katıların ve/ veya sıvı parçaların süspansiyonlarının optik olarak ölçüsüdür. Aerosol yüklemesi dokuz tane olan gezegen sınırlarından birisidir. Dokuz gezegen sırının yedisinin kritik noktaları belirli iken, kimyasal kirlilik ve aerosol yüklemesi için bu noktalar daha belirlenmemiştir.

Havadaki aerosol yoğunluğunun fazla olması direkt insan sağlığına zarar verdiği gibi çevreye de etkileri mevcuttur. Aerosol kaynakları çok çeşitlidir. Bunların bir kısmı doğalken diğer kısmı insan aktiviteleri sonucu oluşmaktadır. Doğal sebepler arasında yangınlar, volkanlar, okyanus dalgaları birincil sebeplerdir. İkincil sebepler ise planktonlar ve bitki örtüleridir. Bunların haricinde insan aktivitelerine dayanan dumanlar da aerosol oluşumuna neden olur. Sanayi bacalarından çıkan dumanlar buna örnek gösterilebilir.

Peki, Aerosol yoğunluğu nelere etki etmektedir? Şimdi bu etkilere yakından bakalım. Bulut oluşumu için aerosoller gereklidir. Havadaki su moleküllerinin üzerine tutunup bir araya gelebileceği taneciklere ihtiyaç vardır. Aerosoller atmosferdeki hava sirkülasyonunu da etkileyebilir. Mesela Muson sezonlarını etkileyebilir. Amerika’yı bu yaz vuran beklenmedik fırtınalar örnek olabilir. Aerosoller güneşten gelen ışımanın ne kadarının atmosfer tarafından emildiği, ne kadarının yansıdığına etki eden faktörlerden.

Referans
anthropocene.info/pb4.php