Biyo Çeşitliliği Korumanın Yolu

Biyo Çeşitliliği Korumanın Yolu

Biyolojik çeşitlilik bitkileri, hayvanları,ekosistem ve habitatlarına içine almaktadır. Biyoçeşitlilik Dünya’daki yaşamın devam edebilmesinde en temel unsurlardandır. Malesef, biyolojik çeşitlilik günden güne hızla azalıyor. Biyoçeşitlilik tüm canlı türlerini etkileyen günümüzdeki en önemli problemlerden biri durumuna gelmiştir. Bugün, biyoçeşitlilik normal hızının 1000 katı bir hızla kaybolmaktadır. Kaynakların aşırı kullanılması, iklim değişikliği, hava kirliliği oranındaki aşırı artış ve hastalıkların yayılması; biyoçeşitliliğin yok olmasını hızlandırmaktadır. Toplanan veriler dahilinde insan nüfüsü 2050 yılına kadar 9 milyara ulaşması bekleniyor. Bu insan nüfusundaki artış aşırı tüketim, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilikteki inanılmaz kaybı gözler önüne serecektir. Ancak, bu tüm insanlığın yok oluşu olarakta tanımlanabilir. Ancak, bu geri dönülmez bir yol değildir. Biyoçeşitliliğin azalmasını yavaşlatacak ya da durduracak önlemler alabiliriz. Bu önlemleri 11 başlık altında sıralayabiliriz.

1)Yerli toplayıcılara yardım: 

Polinatorler; yeryüzünde bir çok bitki türünün çiçeklenmesini sağlayan en önemli etkendir. Biyoçeşitlilik bir bölgedeki bitki sayısına çok fazla önem vermektedir. Böcek ilaçları kullanımını azaltarak veya yok ederek. Doğal bitki çeşitlenmesi içim arıların ve diğer tüm canlıların yaşam alanlarını çeşitlendirmeliyiz.

2)Böcek ilaçlarını ve gübreyi azaltın:

Gübre bir çok canlının ölümünü kolaylaştırmakta ve biyoçeşitliliği hızlandırmaktadır. Bunu engellemek için organik compost kullanabilir ve gübre ihtiyacınızı bu şekilde karşılayabilirsiniz. Günümüzde, yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ancak, bu sistemi kullanarak organik gübre yardımı ile organik bitki yetiştirme imkanı bulabilirsiniz. Böcek ilaçları havada bulunan önemli gazlara zarar vermektedir. Biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Doğa kendi kendine yenilenebilir. Doğanın kimyasını bozmayalım.

3)Tüketimi azaltın:

Tüketim artışı, yaşadığımız çevreyi olumsuz etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Kullandığımız her şeyin atmosfere yer yüzüne olumsuz bir çok etkisi vardır. Örneğin; kullandığım deodorantlar atmosfere CFC salınımı yapıyor. Bu durumda bir çok canlının yaşam kalitesini düşürüyor. Bu sadece var olan örneklerin binde biridir. Eğer bu şekilde tüketmeye devam edersek, biyoçeşitlilik diye bir kavram kalmayabilir. Kısacası, kaynaklarımıza olan talebi ne kadar azaltırsak biyoçeşitliliğe o kadar fazla katkı sağlamış oluruz.

4)Enerji talebinizi azaltın:

Enerji talebinizi azaltın. Fosil yakıtları yakmak, iklim değişikliğinin bir numaralı aktivatörüdür. Bu durum Dünya’daki bitki ve hayvan çeşitliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Biyoçeşitlilik kaybını hızlandırmaktadır. Ancak, bu duruma önce herkes yapsın sonra ben yaparım düşüncesiyle bakmamalıyız. İlk olarak, evinizin enerjisini korumalısınız. Bu konuda fazla bir fikriniz olmadığını düşünüyorsanız; Ev Enerji Denetimi bu konu hakkında farkındalığınızı arttırmaktadır. Daha sonra da, tüm hayatınıza yenilenebilir enerjiyi uygulayın. (SOLAR ENERJİ)

5) Tekrar kullanma ve Geri dönüşüm

Kompostlama burada çok önemli bir unsurdur. Bu sayede depolamak gereken atık madde miktarını azaltmış olursunuz. Bölgenizdeki geri dönüştürülebilen şeyleri takip edin. Geri dönüştürülen ürünler için küçük pazarlar kurabilirsiniz. Bu durum, aşırı tüketimi engeller ve canlıların daha fazla, tüketimden, yok olmasını engeller ve bu sayede biyoçeşitliliğe katkı sağlar.

blogs.ei.columbia.edu/2011/04/30/what-you-can-do-to-protect-biodiversity/
theunfoldingearth.com/10-things-you-can-do-to-protect-biodiversity/