Geleceğin Şehirleri

Geleceğin Şehirleri

“Şehirler insanların geleceğidir.”

İklim değişikliği, gelecek nesillerin kaynaklarını tüketilmesi, çevresel kirlilik gibi faktörler artan şehirleşmenin sonuçlarındandır. Aynı zamanda şehirler, kentleşmenin değiştirilemez bir parçası olarak görülür. İnsan yoğunluğu ve çeşitliliği, kültürel ve ekonomik canlılık gibi faktörler kent yaşamının yükselişini açıklayabilir. Kent yaşamının bu yönlerini kullanarak aslında sürdürülebilir şehirler oluşturabiliriz. Bunu yapmanın tek ve benzersiz bir yolu yoktur yani farklı birçok yol izlenebilir. Kültürel ve bölgesel farklılıklarda göz önüne alınarak çeşitli yöntemler geliştirilebilir. Ama şehirlerin sürdürülebilir olması geleceğimizi korumak adına çok önemli bir basamaktır.

Sonuç olarak geleceğin kenti şöyle olmalıdır:

  • Dinamik, çekici ve sürdürülebilir refah sağlayabilen şehirler
  • Enerji tüketimini kontrol edebilen ve doğal kaynaklarını koruyabilen şehirler
  • Nefes alabilen ve çevresel kirliliği en aza indirebilen şehirler
  • Erişilebilir, sağlıklı ve fonksiyonel şehirler
  • Herkesin güvende hissettiği şehirler
  • Zorlukların üstesinden gelebilecek “resilient” şehirler

Bunları gerçekleştirmek pek de zor değil. Dünyada bu şehirleri kurmak için bir çok proje yapılmış. GDF SUEZ bu konuda bazı projeler yürüten bir enerji şirketidir ve ülkelerin sürdürülebilir şehirler sağlaması adına yürüttükleri projelerde enerji alanında çalışmalar yapmaktadır. Çalışmaların detaylarını linkten görebilirsiniz.

fm-house.com/wp-content/uploads/2015/01/Cities-of-Tomorrow1.pdf