İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU

Yeryüzünde yaşanan iklim değişikliğinin tarihçesi çok eski olmakla birlikte, iklim üzerinde insan etkilerinin Sanayi Devrimi ile başladığı görülmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte artan fosil kaynak tüketimi, arazi kullanımındaki değişiklikler ve ormanların tüketilmesi gibi insan etkinlikleri atmosferdeki sera gazı birikimlerini hızla arttırmıştır. Bu nedenle, 19. yüzyılın ortalarından itibaren dünya tarihinde ilk kez, iklimdeki doğal değişebilirliğe ek olarak, insan etkinliklerinin de rol oynadığı yeni bir döneme girilmiştir.İklim değişiklinin küresel bir sorun olması nedeniyle çözümün de küresel olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Özellikle iklim değişikliği sonucu artan doğal afetler, yüzey sıcaklığının artması, deniz seviyesindeki yükselme, okyanus akıntılarındaki değişim, su çevriminde yaşanan bozulmalar, buzullardaki azalma, okyanus ve deniz sularında gözlenen pH değişimi, ekosistemde gözlenen değişimler ve tarımsal topraklardaki aşırı tuzlanma küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından bazılarıdır. Bu nedenle yakın zamana kadar ihmal edilmiş bu uyarılar artık pek çok ülkenin öncelikleri arasına girmiş, iklim değişikliği sorunu çevresel bir problemden çok bir kalkınma sorunu olarak algılanmaya başlanmıştır.

Mevcut büyüme hızı ve su tüketim alışkanlıkları gibi nedenler halihazırda su kaynakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır.
İklim değişikliğinin hidrolojik döngü üzerindeki etkisi ile yağışlarda ve su akımlarında daha fazla değişkenlik görülecek, aşırı hidrolojik olayların yoğunluğu artacaktır. Bu durumda su kaynaklarının temininde ve kalitesinde önemli değişiklikler ortaya çıkacaktır. Bu değişikliklerin suyun hayati öneme sahip olduğu başta içme-kullanma ve tarımsal üretim dâhil olmak üzere, enerji, sağlık, turizm, ulaşım, taşkın ve kuraklık olayları ile ekosistem bütünlüğü üzerine olumsuz etkileri olacaktır. Yapılan çalışmalardan elde edilen öngörülere göre 2100 yılına kadar, sıcaklıkların artışına da bağlı olarak kış yağışlarının daha çok yağmur şeklinde düşmesi ve kar örtüsünün daha hızlı bir şekilde eriyerek yüzeysel akışa katılması söz konusudur. Aynı zamanda yağışların yıl içerisindeki dağılımının yani şiddet ve sıklığının da değişmesi veya kayması gözlenecektir. Yağışın kar yerine daha çok yağmur şeklinde düşmesi ve kar yükünün daha hızlı bir şekilde erimesi, özellikle kentsel ve tarımsal su ihtiyaçları yıl boyunca yüksek rakımlardaki kar yükü tarafından regüle edilen bölgelerde suya en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda sıkıntı duyulmasına neden olacaktır.

Bu soruna çözüm olabilecek bir uygulama: Water.org.
Bilindiği üzere günümüzde özellikle gelişmemiş 3. Dünya ülkelerinde insanlar kısıtlı temiz su kaynaklarına sahipler. Artan nüfus, savaşlar ve doğal afetlerde bu kısıtlı kaynaklara erişimi ve kullanımını daha da zor hale getiriyor. Water.org kurucuları bu sorunlara “water equity” yaklaşımı ile çözüm getirmeye çalışmışlar. Sloganları ise imkanlar güvenli su kaynakları ile başlar. Hedefleri dünya üzerindeki su krizine bir son verebilmek. Site üzerinden girip yaptığınız bağışlar Dünya’nın belirli yerlerinde ki insanların erişebileceği temiz su kaynakları olarak ulaştırılıyor. 3 Kıta da toplam 13 ülkede faaliyet göstermekteler. Bu ve bu tip sosyal sorumluluk projeleri ile dünya üzerinde ki iklim değişikliği kaynaklı sorunlara çözümler üretilmeye devam edilmelidir. Ancak bu şekilde sürdürebilir ve eşit bir yaşama erişebiliriz.

water.org/