İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji

İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji

Fosil yakıt kullanımı ne yazık ki günümüzün en önemli çevre sorunlarından biridir ve bunu bildiğimiz halde fosil yakıtlar bizler için birer bağımlılık unsuru haline gelmiştir. Enerji ihtiyacımızın büyük bir bölümünü fosil yakıtlardan yani kömür, doğalgaz ve petrolden karşılamaktayız. Fosil yakıtların dünyanın ihtiyacından fazla karbondioksit artışına neden olmasından dolayı dünyamız ciddi bir tehdit ile karşı karşıyadır. Birçok bilim insanı bu artışa neden olan unsurları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalardan biri de yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarıdır. Rüzgar türbinleri, güneş panelleri, küçük ölçekli hidroelektrik santralleri yenilenebilir enerji kaynaklarından birkaçıdır.

Yenilenebilir (Alternatif) Enerji Nedir?

Küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlığın ortak problemidir. Enerji üretmek için kullandığımız fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz) karbondioksit üretirler. Karbondioksit oranının artması dünyanın ısınma hızını arttırıyor. Okyanusun ısınması suyun genleşip deniz seviyesinin yükselmesine ve sellere neden oluyor. Bunun sonucunda da tarım yapılamıyor. Uzun kuraklıklar, yoğun yağışlar hem canlıların yaşama ortamına zarar vermekte hem de besin üretimini negatif yönde etkilemektedir. Panda gibi sadece bambu ile beslenen hayvanların kaynakları iklim değişikliği ile azalıyor. Okyanusun karbondioksit oranının artmasıyla asitlik seviyesinin artması canlıların yaşaması için gerekli olan ph değerini değiştiriyor.
Tüm bunlarla birlikte nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler de enerjiye olan ihtiyacı gün geçtikçe arttırıyor. Enerji üretimini teknolojik ve ekonomik olarak yenilenebilir enerjiden sağlamak mümkün iken toplumsal ve politik engeller yüzünden dünyadaki elektrik üretiminin yalnızca %23 ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması hem doğa dostu sabit bir elektriğimizin olmasını, hem de yeni iş imkanlarının oluşmasını sağlar. Çevremizdeki doğal kaynaklardan doğal süreçlerle elde ettiğimiz ve yenilenmesi ve tekrar elde edilmesi tüketilmesinden daha hızlı gerçekleşen, elde etme sürecinde doğaya herhangi bir zararı bulunmayan ve kısıtlı doğal kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlayan enerjiye yenilenebilir enerji denir.

Doğalgaz, kömür, petrol gibi çevreye zararlı enerji kaynaklarına alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynakları geliştirilmiştir. Yenilenebilir kaynaklar hava kirliliğinin azalmasına, enerji kaynaklarının artmasına, enerji güvenliğinin sağlanmasına, çevre dostu ucuz enerjinin yayılmasına ve kullanımının teşvikine sebep olur. Yenilenebilir enerjinin fosil yakıtlara göre daha pahalı olduğundan bahsedilse bile, yenilenebilir enerji tükenmeyen bir enerji olduğu için süreklilik arz eder ve yatırımları pahalı olsa bile yenilenebilir enerji yatırımları yapıldığı bölge kalkınır ve bölge halkının ekonomisi gelişir. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynakları hem çevre hem cep dostudur.

Küresel ısınmaya sebep olan sera gazının meydana gelmesinin başlıca sebeplerinden biri enerji tüketimidir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi fosil yakıtların yakılması atmosferdeki karbondioksit oranında artışa sebep olur. Karbondioksit artışı ise küresel ısınmaya, o da iklim değişikliğine sebep olmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda en önemli silahımız fosil yakıtların kullanımını azaltmak olmalıdır. Bunun için de yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretip, halka kullanmaları için teşvik verilmelidir. Peki bahsettiğimiz sera gazları küresel ısınmaya nasıl sebep olur? Sera gazları, birikerek atmosferde bir tabaka oluşturur. Bu tabaka, güneşten gelen ışınların atmosferden çıkamayıp yerkürede kalmasına dolayısıyla yerkürenin ısınmasına sebep olur. Yerkürenin ısınmasıyla buzulların erimesi ve deniz seviyelerde yükselme gibi olumsuz sonuçlar gözlenir. Soğuk hava dalgalarının ve sıcak hava dalgaları değişmesiyle beklenmedir doğa olayları gözlenebilir. Bu olumsuz sonuçlar iklim değişikliği olarak adlandırılır. Dolayısıyla fosil yakıtlar atmosferde karbondioksit birikmesine, karbondioksit birikmesi küresel ısınmaya, küresel ısınma ise iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

Bazı Yenilenebilir Enerji Kaynakları:

1)Fotovoltaik Güneş Panelleri:
Güneş ışığını doğrudan enerjiye çeviren panellerdir. Kullanım alanı çok geniştir ve her yerde enerji üretebilir. Emisyon üretmez dolayısıyla hava kirliliğine ve gürültüye sebep olmaz. Kullanım süresi uzundur. Yaklaşık 20 yıl ömürleri vardır.

2)Rüzgar Türbinleri:
Rüzgar gücü, pervaneleri çevirerek jeneratörün çalışmasını sağlar. Böylelikle enerji üretilir. Hem bedava hem de sonsuz bir enerji kaynağıdır. Uzun süre bozulmadan enerji üretebilir. ( Yaklaşık 15 sene) Sera gazı üretmez. Dolayısıyla çevre dostudur.

3) Küçük Ölçekli Hidroelektrik Santral:
Hidroelektrik santralleri dünyanın her tarafında kullanılan en yaygın ve en önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır. Hidroelektrik teknolojisine erişim arttıkça küçük ölçekli hidroelektrik santralleri sayısında bir artış olmuştur. Hidroelektrik enerjisi suyun barajlardaki pervaneler döndürmesiyle elde edilir. Yani suyun hareket enerjisiyle elektrik enerjisi elde ederiz. Fakat, iklim değişikliğiyle mücadele ederken iklim değişikliğinin doğurduğu sonuçlardan dolayı birçok hidroelektrik santral kullanıma kapanabilir. İklim değişikliğinin akarsu ve nehirlerdeki debiyi değiştirmesiyle hidroelektrik santrallerde enerji üretimi durabilir. O nedenle, ne kadar erken tedbir alırsak her açıdan dünyamız için daha iyi olacaktır.

4) Jeotermal Enerji:
Yer kabuğunda bulunan jeotermal enerji kaynaklarının doğrudan ya da dolaylı şekilde kullanılması ile elde edilir.

5) Biyokütle Enerjisi:
Doğada bulunan her türlü organik atıktan, fosilleşmemiş tüm canlı atıklarının kullanılması sonucu açığa çıkan enerji çeşididir.

6) Hidrojen Enerjisi:
Doğada en çok ve en basit şekilde serbest halde bulunan hidrojen gazının işlenip enerjiye dönüştürülmesidir.

7) Dalga Enerjisi:
Denizde oluşan dalgalanma hareketlerinin ortaya çıkardığı basınçtan faydalanarak elde edilen enerji türüdür.

8) Gelgit Enerjisi:
Gelgit olayı için özel olarak üretilmiş, iki taraflı hareket edebilen türbinlerde depolanan dalgaların jeneratörler vasıtasıyla elektriğe dönüştürülmesidir.

Tablolar:

wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/
iea.org
eusolar.ege.edu.tr
enerjibes.com
renewableenergyworld.com
wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/