• +90 212 359 73 45
  • iklimbu@boun.edu.tr

Okyanus Asidifikasyonu

OKYANUS ASİDİFİKASYONU

Karbondioksit otomobil fabrikaları ve diğer insan yapımı yakıtlar tarafından atmosfere salınıyor. Karbon dioksit güçlü bir sera gazıdır. Sera gazı atmosferi bir cam fanus gibi sarar. Güneş ışınlarının geçmesine izin verir fakat ışınların geri dönmesini engeller. Okyanuslar atmosferde oluşan sera gazlarının dörtte birinden fazlasını soğurur. Okyanusun böyle bir özelliği olmasaydı sera gazı gittikçe artar ve Dünya daha çabuk ısınırdır. Fakat karbondioksitin kitlesel olarak sürekli atmosfere salınımı deniz yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin;
• Oregon Kıyısında bulunan bebek istiridyeler birkaç günlükken ölüyorlar. Nedeni ise, okyanus suyunun asit oranı çok yüksektir.
• Bazı mercanlar ve kabuklu canlılar, kabuklarını şekillendirmek asit içeren sularda bulunan mineralleri kullanırlar. Okyanusun asit miktarı arttıkça mercanlar ve kabuklu canlılarında yaşamları tehlikeye giriyor.
Karbondioksit su ile reaksiyona girdiğinde karbonik asit oluşur. Her karbonik asit molekülü iki hidrojen iyonu serbest bırakır. Bu hidrojen iyonları suyun asitliğini arttırır. Denizdeki bazı canlıların kabukları ve dış iskeleti vardır ve yapıları kalsiyum karbonattır. Zooplankton çok ince bir dış iskelete sahiptir ve okyanusun artan asiditesi ile kalsiyum karbonat reaksiyona girer. Kabuklar ve iskelet erimeye başlar. Zooplanktonlar, okyanus besin zincirinin temelidir. Zooplanktonların yok olması, deniz canlılarını olumsuz yönde etkiler.

NASA Climate Kids :: What is ocean acidificaton?

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to toolbar