• +90 212 359 73 45
  • iklimbu@boun.edu.tr

TÜRKÇE ÖZETTEN BAŞLIKLAR

IPCC 5. İklim değişikliği Raporu – Politikacılar için Özetten Başlıklar

IPCC’nin 2014 Sentez Raporu 7 senelik çalışmaların özetinin özetinin özetini de içeriyor. Başka şeyleri okuyup anlayacak vaktiniz yoksa en azından aşağıdaki kısa özeti okuyun. Bu “en özet” kısaca şunları söylüyor.

Görülen Değişiklikler ve bunların sebepleri:
Iklim sistemi üzerindeki insan etkisi açıktır ve son senelerdeki insan kaynaklı sera gazı salımları insanlık tarihinin en yüksek değerine ulaşmıştır. Son zamanda görmekte olduğumuz iklim değişikliklerinin insani ve doğal sistemler üzerinde yaygın etkileri vardır.

Gelecekte beklenen iklim değişiklikleri, riskler ve etkiler:
Devam eden sera gazı salımları iklim sisteminin tüm bileşenlerinde daha fazla ısınmaya ve uzun süreli değişikliklere neden olacaktır. Bu insanlar ve ekosistemler için ciddi, yaygın ve geri dönülemez etkilerin oluşma olasılığını artıracaktır. İklim değişikliğinin sınırlandırılması, sera gazı salımlarında önemli ve sürekli azaltımlar gerektirecektir. Bu azaltımlar uyum ile birlikte, iklim değişikliği risklerini sınırlayabilir.

Uyum, azaltım ve sürdürülebilirlik için gelecek yollar:
Uyum ve azaltım iklim değişikliği risklerinin azaltılması ve yönetilmesi için tamamlayıcı stratejilerdir. Önümüzdeki birkaç onyılda yapılabilecek önemli salım azaltımları 21. yüzyıl ve ilerisindeki iklim risklerini azaltabilir, etkili uyum için umutları artırabilir, ileride karşımıza çıkacak sera gazı azaltım maliyetlerini ve zorluklarını azaltabilir ve sürdürülebilirlik için iklim değişikliğine dayanıklı yollar bulunmasına katkı sağlayabilir.

Uyum ve azaltım:
Birçok uyum ve azaltım seçenekleri iklim değişikliği problemin çözme konusunda yardımcı olabilir, ancak hiçbir seçenek kendi başına yeterli değildir. Etkili bir uygulama tüm ölçeklerde politika üretilmesine ve işbirliğine bağlıdır. Uyum ve azaltım çabalarının etkileri diğer toplumsal hedefler ile bağlantılı olduğu müddetçe artabilir.

Hazırlayan: Prof.Dr.Levent Kurnaz

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to toolbar