• +90 212 359 73 45
  • iklimbu@boun.edu.tr

AMAÇ VE YÖNETMELİK

Merkezin amacı
a) İklim değişikliği ve politikaları ve bunların içinde yaşadığımız coğrafyaya ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere komşu ülkelere etkileri konusunda disiplinler arası araştırma yapılması ve yapılan araştırmaların uygulamaya konulmasının sağlanması.

b) Yenilenebilir enerji, emisyon indirimleri, tarımda adaptasyon, aşırı iklim olaylarının potansiyel etki çalışmaları gibi alanlarda çözüm önerilerine katkıda bulunulması.

c) Disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve bu sayede ulusal ve uluslararası platformlarda iklim değişikli ve politikaları konusunda işbirliği sağlanması.

ç) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesine destek olunması.

d) Kamu ve özel sektöre yönelik eğitimler verilmesi.

e) İklim değişikliği ve politikaları konusunda tüm dünyada yapılan çalışmaların takip edilmesi ve Merkez bünyesinde yapılacak çalışmalar ile literatüre katkı sağlanması.

f) Merkezde yapılacak araştırmaların etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesinin ve ulaşılacak bilginin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

MERKEZ YÖNETMELİĞİ

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to toolbar