• +90 212 359 73 45
  • iklimbu@boun.edu.tr

Tag Archive etik

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KÜRESEL ETİK BOYUTU -2

Birkaç hafta önceki yazımda hem insanlığın geleceğini garanti altına alacak hem de tüm insanlar arasında etik açıdan eşit uygulanabilecek ütopik bir anlaşmanın kriterlerini incelemiştim. Bu bilgiler ışığında son yirmi sene içerisinde yapılan devletlerarası çalışmalara baktığımızda bu çalışmalardan neredeyse hiçbirinin belirttiğimiz kriterlere uymadığını görüyoruz. Bir tek istisna 1992’de yapılmış olan Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı, diğer adlarıyla Rio Zirvesi veya Dünya Zirvesi. Bu toplantıya 108’i devlet başkanı seviyesinde olmak üzere 172 ülke katıldı ve alınan kararları bugüne kadar 192 ülke kabul ederek yürürlüğe koydu (eksik ülkeler malum sebeplerden Irak ve Somali). Bu kararlardan alıntılar yapacak olursak:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KÜRESEL ETİK BOYUTU

(1)

Küresel iklim değişikliği bir yüzyıldan uzun süredir bilim adamlarının gündeminde olan bir konu. Başlangıçta sadece karbondioksitin dünyayı ısıtacağı ana fikri üzerinde yoğunlaşan çalışmalar 1958’de Charles Keeling’in Hawai’de toplamaya başladığı atmosferik karbondioksit verileriyle teorik fizik alanından uygulama alanına geçmiş oldu. 1958’den günümüze kadar aralıksız olarak toplanan bu veriler atmosferdeki karbondioksit miktarının dur durak bilmeden arttığını bize tartışmasız bir biçimde gösteriyor. Öte yandan fizik alanında son iki yüzyıldır yürütülen çalışmalar da atmosferdeki karbondioksit artışının bir sıcaklık artışına yol açacağını kanıtlamakta.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BİREYSEL ETİK AÇISINDAN YAKLAŞIM

Günlük hayatımızda yaptığımız pek çok tercih ve verdiğimiz pek çok karar az ya da çok ahlaki değer yargılarımızı yansıtıyor. Her ne kadar gerçek centilmen geceleri yatakta kendi başına esnerken bile ağızını eliyle kapatandır dense de neredeyse hepimiz ahlaksal yargılarımızda kendi çevremizle sınırlı kalırız. Ancak her geçen gün daha da küreselleşen içsel dünyamız iklim değişikliği ve bu değişikliğin getirdiği kişisel ve toplumsal sorumluluklar söz konusu olduğunda daha önce pek de karşılaşmadığı sorunlara çözüm bulmak zorunda kalabiliyor.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to toolbar